In memoriam: Peter Groos

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van


Peter Groos


Peter was de afgelopen jaren voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Maastricht-Heuvelland.

We hebben hem mogen kennen als een bevlogen man met een groot hart voor het onderwijs. Voor hem stond de ontwikkeling van kinderen voorop: alle kinderen - ongeacht afkomst of niveau van ontwikkeling - moeten goed voorbereid worden op de toekomst. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het passend onderwijs in onze regio en de verbindende rol die hij daarin had.

Onze gedachten zijn bij zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 
Print Afdrukken
Delen